Intervention Neuro, kateterburen

Stentar, katetrar, ballongkatetrar, ledare, coils, emboliseringsmaterial, stent-retrievers, och introducers

Intervention Neuro VF2017-0016

Avtalsperiod 2018-04-01 till 2020-03-31, kan förlängas till 2022-03-31

Dokument

Kategoriledare

Namn:
Ingela Svanäng

Telefon:
018-611 66 35

E-post:
ingela.svanang@varuforsorjningen.se

Kundtjänst